BG     EN

Анка Тодорова Терзиева

Д.Е.С., Диплома № 106 издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2013 година

Публикуван на 18.03.2014 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2012 година

Публикуван на 27.03.2013 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2011 година

Публикуван на 30.03.2012 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година

Публикуван на 30.03.2011 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година

Публикуван на 31.03.2010 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Публикуван на 29.03.2009 г.
Анка Тодорова Терзиева
Град:Сливен, 8800
Адрес:ул. Цар Освободител 4, вх. А
Телефон:+359 44 / 62 28 52
GSM:+359 888 923 734
e-mail:terzieva@oditorbg.com